Festeansvar for graver på gravplassene i Dyrøy og Sørreisa kommune

Festeansvar for graver på gravplassene i Dyrøy og Sørreisa kommune

Manglende informasjon om ansvarlig fester for et gravsted.

Kirkegårdsmyndigheten i Dyrøy og Sørreisa kommune ønsker å få inn informasjon om hvem som kan være festere (ansvarlig for gravstedet) på de graver som dette ikke er innhentet tidligere.

Her er en oversikt over graver hvor denne informasjon mangler.
Vi ønsker at mulige fester melder seg innen fristen som er 30. april 2019.

Dette gjøres ved å åpne de oversikter som vises nedenfor (klikk på kommunevåpenet), og melde seg som fester for de graver som er aktuelle.

Dette betyr at du er ansvarlig for at gravminne er boltet og står stødig.

Etter å ha meldt deg som fester, vil du motta en bekreftelse som viser hvilke graver dette gjelder for.

I oversikten kan det framkomme graver som fester har bedt om at den/de skal slettes. Etter avtale skal fester selv fjerne gravminnet og slette til graven. I noen tilfeller er det slik at gravplassadministrasjonen ikke har fått beskjed om at graven er slettet og gravminnet fjernet og da fremkommer også slike graver på oversikten. 
Vi ber i så fall om å få beskjed om dette.

Her er oversikten:


 

 

Dyrøy kommune

 

 

Velg Excel eller PDF versjon av oversikten:

 

 

 

 

 


 

 

Sørreisa kommune

 

 

Velg Excel eller PDF versjon av oversikten:

 

I Sørreisa er det festeavgift fra graven er 50 år med kr 2.500 for 10 år (kr 250 pr år).


Jeg ønsker å være fester for noen graver

(Klikk på denne lenken ovenfor, om du ønsker å bli fester for noen av disse gravene)

Dersom du har spørsmål om hvordan dette kan gjøres, kan du sende en e-post til:

Rachel Hoholm Vangen
Kirkeverge

kirkeverge@sorreisa.kirken.no

Telefon 99 20 49 99