Et lys av håp


I Finnsnes kirke sitter en liten og sliten familie med et håp om frihet, et håp som igjen lyser i lovnaden fra UNE om ny og forsvarlig behandling av kirkeasylsaken i lys av nye momenter.
 

 

13.februar kunne Folkebladet melde at Høyesterett avslo å behandle saken om familien Collin som nå er inne i sitt syvende år i kirkeasyl. Dette betydde da at UNE igjen er instansen som skal vurdere saken i forhold til omgjøringsbegjæringer som er sendt inn. 18.februar kunne Folkebladet bekrefte at UNE nå skal prioritere omgjøringsanmodningen. Folkebladet hadde da bedt UNE om et tidsperspektiv på når saken vil være ferdig behandlet og avdelingsleder i UNE, Ingun Halle, svarte «Vi kan ikke gi et eksakt tidspunkt for ferdigstillelse, men den prioriteres høyt nå. Det er kommet inn mange nye dokumenter, også en del i februar, og vi vil nå foreta en forsvarlig behandling av saken.»

Det er spesielt to rapporter som er viktige her. Tidligere generalinspektør for hæren, Lars Johan Sølvberg, og Sri Lanka observatør, Lars Fredrik Bleymann, bekrefter historien til familien Collin.

Bleymann tjenestegjorde som nøytral observatør for Norsk flyktninghjelp/UD i Sri Lanka Monitoring Mission (SLMM) under våpenhvilen mellom de Tamilske Tigrene (LTTE) og Sri Lankas regjering fra juni 2005 og mai 2007, og i perioden november 2007 til februar 2008. Videre var han «Head of Liaison Office» til LTTE» og bodde i Killinochchi hvor LTTE hadde sitt hovedkvarter. Han kjenner igjen Dilani fra LTTE-TV. Han kan bekrefte at både Dilani og Collin var medlemmer av LTTE og at Collin i sin rolle som journalist var tilstede ved en rekke hendelser og at han ved en rekke anledninger fikk møte LTTE-leder Prabahran, noe som også bekrefter hans sterke tilknytning til LTTE.

Sølvberg kjenner seg igjen i både situasjoner og i personer som familien Collin har beskrevet, og sier at det ikke etterlater noen tvil hos ham at familien Collin var medlemmer av LTTE. Han stiller seg bak vurderingene Erik Solheim, tidligere statsråd og fredsmekler i Sri Lanka, har gjort av risikoen ved å sende familien tilbake til Sri Lanka.

Hvis dere ønsker å følge saken nærmere kan dere følge den på Facebook via gruppen Støttegruppe for fam Collin.

(Teksten er hentet fra underskriftskampanjen) I 2009 flyktet Dilani, Merry Angela og Antonipillai Johnsen Collin fra Sri Lanka til Norge for å søke asyl. De har fått avslag på sin asylsøknad, og ingen av ankene deres har ført fram, til tross for nye opplysninger og rapporter som kan bekrefte at det er farlig – livsfarlig – for dem å returnere til Sri Lanka.

Familien var nemlig tilknyttet tamiltigrene (LTTE) under borgerkrigen på Sri Lanka. Fram til 2009 var det en 30 år lang konflikt mellom regjeringshæren og tamiltigrene (LTTE). Familien greide å flykte, men fortalte ikke alt om sin tilknytning til LTTE ved første intervju – de våget ikke. Kunne de stole på tolken?

Nå er det dette de straffes for – selv om Norske og internasjonale Sri Lanka- eksperter har levert rapporter som forteller om faren som er forbundet ved en retur.

Familien frykter for sine liv, for tortur og fengsling dersom de blir sendt tilbake til Sri Lanka. Derfor valgte de å søke tilflukt i Finnsnes kirke høsten 2014. I 6 år har de bodd i Finnsnes kirke mens de og Støttegruppen deres har kjempet for saken deres i forhold til UNE og det norske rettssystemet. Så langt uten å nå fram gjennom rettssystemet. Derfor ber vi nå regjeringen om å innvilge opphold på humanitært grunnlag.

Ulike regjeringer har gjennom årene - når asylsaker har kjørt seg fast i "systemet" - benyttet muligheten de har til å innvilge opphold i Norge gjennom et «amnesti», i anledning julehøytiden.

Vi har en innstendig oppfordring til regjeringen: Innvilg den lille familien som sitter i kirkeasyl i Finnsnes kirke opphold i Norge på humanitært grunnlag. La nåde gå for rett! Våg å vise barmhjertighet selv om familien ikke gav all informasjon om bakgrunnen for asylsøknaden da de kom til Norge i 2009. Nettopp i tider da asylpolitikken har hatt stor politisk oppmerksomhet, jamfør budsjettdiskusjonen, bør barmhjertigheten få rom til å få vise seg.

Tilbake