HøymesseDag i kirkeåret: 2. søndag i påsketiden
Tittel: Høymesse
Sted: Moen bedehus
Første lesetekst: Jes 43,10-13
Andre lesetekst: 1 Kor 15,12-21
Prekentekst: Joh 21,1-14
Prest: Sigurd Skollevoll
Offer til: Den indre Sjømannsmisjon

Tilbake