Konfirmant i Dyrøy 2025

Påmelding konfirmanter i Dyrøy.

Les mer

 

Ledig fast stilling som kirketjener i Sørreisa sokn

Om stillingen Utlysning av stilling som Kirketjener i Sørreisa kirkelige fellesråd Størrelse 25%, fast stilling. Tiltredelse: sna...

Les mer

 

Kirkene i Dyrøy

Dyrøy kirke og Brøstad kirke.

Les mer

 

Dyrøy menighet

Dyrøy menighet er en spennende menighet, med mye aktivitet og tilbud til både unge og eldre. Les mer om soknet som ligger Midt i Troms...

Les mer

Publiserte hendelser Dyrøy

MENIGHETSBLAD

Menigheten har for tiden eget menighetsblad, "Menighetsblad for Dyrøy" og kommer ut ca 3-4 ganger i året og sendes alle husstander. 
Husk å melde fra til menighetskontoret hvis du flytter ut av kommunen(e) og fortsatt vil motta bladet.


E-post: sekretaer@dyroymenighet.no
Layout: Trygve Skipenes Østrem
E-post: trygve.ostrem@online.no
Bankkonto: 4776 16 83124

 

Vil du lese bladet elektronisk, kan du lese eller laste ned bladet her:

November 2023 - Februar 2024

Juli 2023 - Oktober 2023

Mars 2023 - Juni 2023

November 2022 - Februar 2023

Juli 2022 - Oktober 2022

Mars 2022 - Juni 2022

November 2021 - Februar 2022

Juli 2021 - Oktober 2021

Mars 2021 - Juni 2021

Oktober 2020 - Februar 2021

Mars - Juni 2020

November - Desember 2019

Juli - Oktober 2019

Mars - Juni 2017

Juli - Oktober 2016

November 2016 - Februar 2017

Mars - Juni 2016