Konfirmantplan Dyrøy høsten 2023

Undervisningen er lagt til Brøstad kirke etter skoletid ca. annenhver torsdag, fra klokka 14:45 til 17:00.

Les mer

 

Offentliggjøring av valgresultat for Kirkevalget i Dyrøy sokn

Les mer

 

Konfirmant i Dyrøy 2024

Påmelding konfirmanter i Dyrøy.

Les mer

 

Kirkene i Dyrøy

Dyrøy kirke og Brøstad kirke.

Les mer

 

Menighetsrådet Dyrøy

Dyrøy menighetsråd 2020-2023

Les mer

 

Dyrøy menighet

Dyrøy menighet er en spennende menighet, med mye aktivitet og tilbud til både unge og eldre. Les mer om soknet som ligger Midt i Troms...

Les mer

Publiserte hendelser Dyrøy

MENIGHETSBLAD

Menigheten har for tiden eget menighetsblad, "Menighetsblad for Dyrøy" og kommer ut ca 3-4 ganger i året og sendes alle husstander. 
Husk å melde fra til menighetskontoret hvis du flytter ut av kommunen(e) og fortsatt vil motta bladet.


E-post: sekretaer@dyroymenighet.no
Layout: Trygve Skipenes Østrem
E-post: trygve.ostrem@online.no
Bankkonto: 4776 16 83124

 

Vil du lese bladet elektronisk, kan du lese eller laste ned bladet her:

Juli 2023 - Oktober 2023

Mars 2023 - Juni 2023

November 2022 - Februar 2023

Juli 2022 - Oktober 2022

Mars 2022 - Juni 2022

November 2021 - Februar 2022

Juli 2021 - Oktober 2021

Mars 2021 - Juni 2021

Oktober 2020 - Februar 2021

Mars - Juni 2020

November - Desember 2019

Juli - Oktober 2019

Mars - Juni 2017

Juli - Oktober 2016

November 2016 - Februar 2017

Mars - Juni 2016