Påmelding til konfirmasjon i Dyrøy 2022

Her kan du melde deg på til konfirmasjon i Dyrøy 2022. Påmelding Dyrøy

Les mer

 

Vigsling av kateket

Arnhild Espejord Jenssen er vigslet til kateket.

Les mer

 

Konfirmasjon 2021

Årets konfirmasjonsgudstjeneste flyttes.

Les mer

 

Et lys av håp

I Finnsnes kirke sitter en liten og sliten familie med et håp om frihet, et håp som igjen lyser i lovnaden fra UNE om ny og forsvarlig beha...

Les mer

 

Senja prosti

- i ny og større utgave

Les mer

 

Kirkene i Dyrøy

Dyrøy kirke og Brøstad kirke.

Les mer

 

Menighetsrådet Dyrøy

Dyrøy menighetsråd 2020-2023.

Les mer

 

Du finner oss også på Facebook!

Dyrøy menighet har egen facebook-side, med oversikt over gudstjenester og arrangementer.

Les mer

 

Dyrøy menighet

Dyrøy menighet er en spennende menighet, med mye aktivitet og tilbud til både unge og eldre. Les mer om soknet som ligger Midt i Troms...

Les mer

 

MENIGHETSBLAD

Menigheten har for tiden eget menighetsblad, "Menighetsblad for Dyrøy" og kommer ut ca 3-4 ganger i året og sendes alle husstander. 
Husk å melde fra til menighetskontoret hvis du flytter ut av kommunen(e) og fortsatt vil motta bladet.


E-post: sekretaer@dyroymenighet.no
Layout: Trygve Skipenes Østrem
E-post: trygve.ostrem@online.no
Bankkonto: 4776 16 83124

 

Vil du lese bladet elektronisk, kan du lese eller laste ned bladet her:

Mars 2021 - Juni 2021

Oktober 2020 - Februar 2021

Mars - Juni 2020

November - Desember 2019

Juli - Oktober 2019

Mars - Juni 2017

Juli - Oktober 2016

November 2016 - Februar 2017

Mars - Juni 2016