Dyrøy menighet


Dyrøy menighet er en spennende menighet, med mye aktivitet og tilbud til både unge og eldre.

Les mer om soknet som ligger Midt i Troms!

 

Dyrøy er en liten menighet i antall, men er som med all frivillig aktivitet i kommunen, særdeles aktiv.

Ulike aktiviteter i Dyrøy:

  • Gudstjenester med ulik profil og innhold
  • Barnegospel
  • Diakonisamlinger
  • Samtalefellesskap
  • Trosopplæringstiltak for barn i alderen 0-18 år!

Tilbake