Plan for konfirmant-året 21/22

Plan for konfirmantåret 21/22

Les mer

 

Sangkveld I Tømmervik 22 juni

Tirsdag 22 . juni kl 20 er det tid for siste sangkveld før sommerferien i Tømmervik kirke. Solister og forsangere er Åshild W. Norbakken og...

Les mer

 

Ny liturgisk musikk - sangkveld- forsangere

Nå har menighetsrådet besluttet at vi her i Sørreisa menighet skal endre på noe av den liturgiske musikken vi bruker i gudstjenestene- tota...

Les mer

 

Lederskifte Sørreisa menighetsråd

Sørreisa felles- og menighetsråd har skiftet leder ved inngang av 2021

Les mer

 

Et lys av håp

I Finnsnes kirke sitter en liten og sliten familie med et håp om frihet, et håp som igjen lyser i lovnaden fra UNE om ny og forsvarlig beha...

Les mer

 

Kirketårnet til Straumen kapell

Begrenset bruk av kirketårnet

Les mer

 

Arbeidet i gang med å renovere Skøelv kapell

Les mer

 

Plan for smittevern i Sørreisa menighet

Sørreisa menighet følger til enhver tid de retningslinjer myndighetene anbefaler.

Les mer

 

Senja prosti

- i ny og større utgave

Les mer

 

Menighetsrådet Sørreisa - periode 2020-2023

Menighetsrådet i Sørreisa.

Les mer

 

MENIGHETSBLAD

Redaksjon: Menighetskontoret, 
Henvendelser: post@sorreisa.kirken.no
Telefon: 905 43 231

 

Vil du lese bladet elektronisk, kan du lese eller laste ned bladet her:

Vinter 4-2020-2021

Høst-vinter 3-2020

Vår-sommer 2-2020

Vinter-vår nummer 1-2020

Vinter 2019-2020

Sommer og høst 2019

Våren 2019

Vinteren 2018

Høsten 2018

Våren 2018

Desember 2017

Våren 2017