Sanger om håp, Tømmervik 9.november 22

Onsdag 9. november kl 19.00 ønsker vi igjen velkommen til en sangkveld med allsang, solosang, bønnevandring og bibeltekster. Tema denne gan...

Les mer

 

Arrangement: Bibel-fortellinger for voksne, to kurskvelder

I høst kommer et nytt  og gratis tilbud til deg som er nysgjerrig på Bibelens innhold. I løpet av to onsdagskvelder får du presentert Bibel...

Les mer

 

Gratis Bibel til alle i Sørreisa!

I uke 39- fra mandag 26. september- vil alle husstander i Sørreisa få besøk av frivillige som deler ut gratis Bibler. Det er Ungdom i Oppdr...

Les mer

 

Hverdagsmesse med middag- høst 22

Vi fortsetter også denne høsten med å feire noen av våre gudstjenester på en hverdag (onsdag eller torsdag). Og her kan du få næring for bå...

Les mer

 

Torsdasgklubben- et tilbud for barn 3-10 år

Har du barn som er i alderen 3- 10 år? Da har vi et flott tilbud til dere! Omtrent anna hver torsdag inviterer vi til en trivelig samling i...

Les mer

 

Skøelv kapell - i drift etter delvis renovering

Kapellforeningen ved Skøelv har gjort en kjempejobb for å få Skøelv kapell i drift igjen. Foreningen har aktivesert stort frivilligengageme...

Les mer

 

Et lys av håp

I Finnsnes kirke sitter en liten og sliten familie med et håp om frihet, et håp som igjen lyser i lovnaden fra UNE om ny og forsvarlig beha...

Les mer

 

Kirketårnet til Straumen kapell

Begrenset bruk av kirketårnet

Les mer

 

Menighetsrådet Sørreisa - periode 2020-2023

Menighetsrådet i Sørreisa.

Les mer

 

Sorggruppe

Noen ganger kan det i livet være et særskilt  behov for å samtale med andre mennesker om egen situasjon. Mange har opplevd at deltagelse i...

Les mer

Publiserte hendelser Sørreisa

MENIGHETSBLAD

Redaksjon: Menighetskontoret, 
Henvendelser: post@sorreisa.kirken.no
Telefon: 905 43 231

 

Vil du lese bladet elektronisk, kan du lese eller laste ned bladet her:

Vinter 4-2020-2021

Høst-vinter 3-2020

Vår-sommer 2-2020

Vinter-vår nummer 1-2020

Vinter 2019-2020

Sommer og høst 2019

Våren 2019

Vinteren 2018

Høsten 2018

Våren 2018

Desember 2017

Våren 2017