Lysmesse og Julegudstjenester i Sørreisa

Påmeldinger

Les mer

 

Kirketårnet til Straumen kapell

Begrenset bruk av kirketårnet

Les mer

 

Bispevisitas 1. - 6. september

Sørreisa og Dyrøy menigheter hadde i tidsrommet 1. - 6. september gleden av å motta biskop Olav Øygard til visitas. En visitas er et besøk...

Les mer

 

Midlertidig stening av Skøelv kapell

Les mer

 

Plan for smittevern i Sørreisa menighet

Sørreisa menighet følger til enhver tid de retningslinjer myndighetene anbefaler.

Les mer

 

Senja prosti

- i ny og større utgave

Les mer

 

Menighetsrådet Sørreisa - periode 2020-2023

Menighetsrådet i Sørreisa.

Les mer

 

Sorggruppe

Les mer

 

Utleiepriser i Sørreisa menighet

Utleiepriser for leie av kirkebygg i Sørreisa til ulike aktiviteter.

Les mer

 

Konfirmantbilder

Er det noen som har konfirmantbilder liggende?

Les mer

 

MENIGHETSBLAD

Redaksjon: Menighetskontoret, 
Henvendelser: post@sorreisa.kirken.no
Telefon: 905 43 231

 

Vil du lese bladet elektronisk, kan du lese eller laste ned bladet her:

Vinter 4-2020-2021

Høst-vinter 3-2020

Vår-sommer 2-2020

Vinter-vår nummer 1-2020

Vinter 2019-2020

Sommer og høst 2019

Våren 2019

Vinteren 2018

Høsten 2018

Våren 2018

Desember 2017

Våren 2017