Ny liturgisk musikk -lydfiler

Det har i de senere år blitt laget mye ny liturgisk musikk og mange menigheter har prøvd ut litt ulike melodier. I 2017 vedtok kirkemløtet ...

Les mer

 

Baby- og småbarnssang starter igjen!

NÅ FÅR VI LOV TIL Å MØTES IGJEN! HURRA! :-) Hvor: Straumen kapell, menighetssalen Når: noen torsdager 11- 13 ( nytt tidspunkt!) Før...

Les mer

 

Barnas misjonsprosjekt - Indonesia

Les og lær om Barnas misjonsprosjekt.  I denne artikkelen vil du få lese om hva pengene går til, se en video om barnehjemsgutten Eldin og...

Les mer

 

Et lys av håp

I Finnsnes kirke sitter en liten og sliten familie med et håp om frihet, et håp som igjen lyser i lovnaden fra UNE om ny og forsvarlig beha...

Les mer

 

Kirketårnet til Straumen kapell

Begrenset bruk av kirketårnet

Les mer

 

Arbeidet i gang med å renovere Skøelv kapell

Les mer

 

Plan for smittevern i Sørreisa menighet

Sørreisa menighet følger til enhver tid de retningslinjer myndighetene anbefaler.

Les mer

 

Senja prosti

- i ny og større utgave

Les mer

 

Menighetsrådet Sørreisa - periode 2020-2023

Menighetsrådet i Sørreisa.

Les mer

 

Sorggruppe

Les mer

 

MENIGHETSBLAD

Redaksjon: Menighetskontoret, 
Henvendelser: post@sorreisa.kirken.no
Telefon: 905 43 231

 

Vil du lese bladet elektronisk, kan du lese eller laste ned bladet her:

Vinter 4-2020-2021

Høst-vinter 3-2020

Vår-sommer 2-2020

Vinter-vår nummer 1-2020

Vinter 2019-2020

Sommer og høst 2019

Våren 2019

Vinteren 2018

Høsten 2018

Våren 2018

Desember 2017

Våren 2017