HøymesseDag i kirkeåret: 4. søndag i påsketiden
Tittel: Høymesse
Sted: Dyrøy kirke
Første lesetekst: Jes 54,7-10
Andre lesetekst: Fil 3,12-14
Prekentekst: Joh 16,16-22
Prest: Helen Dexter
Organist: Paul Dahlø
Offer til: Fjellheim bibelskole

Tilbake