GudstjenesteDag i kirkeåret: 3. søndag i påsketiden
Tittel: Gudstjeneste
Sted: Brøstad kirke
Første lesetekst: Esek 34,11-16
Andre lesetekst: 1 Pet 2,20-25
Prekentekst: Joh 10,11-18
Prest: Helen Dexter
Organist: Bente Skipenes Østrem
Offer til: IKO- Kirkelig pedaogisk verksted

Tilbake