Menighetsrådet Sørreisa - periode 2020-2023


Menighetsrådet i Sørreisa.

 

De faste medlemmene er:
Åse Jorid Midtbø, Leder
Jim Are Jensen Løkke, Nestleder
Gunn Solveig Øvermoen,
Vigdis Martinsen,
Marte Synøve Løvaas og
Tore Kurt Århus. 

Varamedlemmer:
Karina Johanne Grønvoll,
Aslaug Birgit Lockertsen,
Rita Rasmussen,
Rigmor Rasmussen og
Monica Lene Lund Larsen. 

Tilbake