Vil du være med å utvikle trosopplæringen i Sørreisa?


Vi trenger akkurat deg i arbeidet med trosopplæringen!

 

Her i Sørreisa menighet har vi en trosopplæringsplan som forteller hva barn og unge fra 0-18 år kan være med på og hva de kan lære om Jesus og det og være kristen.

Planen er laget i og for Sørreisa menighet og det er her vi finner 4 årsbokplanen, Tårnagenter, Lys våken og konfirmantplanen. Men nå trenger den en justering og vi trenger DERES hjelp til dette arbeidet.

Vil DU være med?

Vi ønsker oss et utvalg som kan komme sammen med menighetspedagogen noen ganger i året for å tenke ut nye ideer, se på når aktiviteter bør avholdes og kanskje være med å skape noe nytt.

Kanskje kan vi skape en ungdomsklubb sammen?

Det vi ønsker er et medlem med barn i alderen 0-5 år, et medlem med barn i 1.-4.klasse, et medlem med barn i 5.-7.klasse, et medlem med barn i 8.-10.klasse og gjerne noen som går i ungdomsskolen eller videregående skole.

Ønsker du å være med å SKAPE noe nytt?

Ta kontakt med Marianne Aanderbakk, menighetspedagog, på tlf 91867585 eller epost marianne.aanderbakk@sorreisa.kirken.no

Tilbake