Plan for konfirmasjonsåret 2020-2021


Her er årsplanen for konfirmantundervisningen i Sørreisa.
Endringer kan komme og sms vil bli sendt ut. 

 

Plan for konfirmantundervisning i Sørreisa – høst 2020

 

Tidspunkt

Opplegg

Tema

Sted

Tirsdag 16. juni kl.17:00

Informasjonsmøte

Hva skjer?

Tømmervik kirke

Lørdag 26.sept. kl. 15

Pilgrimsvandring

Vandring fra Brekka til kapellet

Oppmøte i Brekka

Søndag 27.sept. kl 17:00

Presentasjonsgudstjeneste

 

Tømmervik kirke

Tirsdag 29.sept. kl. 14:30-16:00

2 Undervisning

Øve på sanger

Straumen kapell

 

 

 

 

Tirsdag 20. oktober kl. 14:30-16:00

3 Undervisning

 

Straumen kapell

Tirsdag 27. okt. kl. 14:30-16:00

4 Undervisning

 

Straumen kapell

Tirsdag 3. nov. kl. 14:30-16:00

5 Undervisning

 

Straumen kapell

Lørdag 7. nov. Kl. 11 - 18

Leirdag ! 
Gudstjenesteverksted og  ungdomsgudstjeneste

 

Straumen kapell

Tirsdag 10.nov. kl 14:30-16:00

6 Undervisning

 

Straumen kapell

Tirsdag 17.nov. kl 14:30-16:00

7 Undervisning

 

Straumen kapell

Tirsdag 24.nov. kl 14:30-16:00

8 Undervisning

Øve på sanger

Straumen kapell

Tirsdag 1.des. kl 14:30-16:00

9 Undervisning

Planlegge lysmesse

Straumen kapell

Søndag 6.des. kl. 18:00

Lysmesse

 

Tømmervik kirke

 

Det kan bli endringer i oppsatt plan dersom soknepresten må i annen tjeneste. Følg med på vår nettside for forandringer. Ved kort varsel vil det bli sendt ut SMS. Undervisningen vil hovedsakelig foregå på tirsdager (14:30-16:00) i Straumen kapell. Ta med en ekstra matpakke.

Ta kontakt på 911 94 771 hvis dere har spørsmål eller ikke kan komme.

Plan for konfirmantundervisning i Sørreisa – vår 2021

 

Tidspunkt

Opplegg

Tema

Sted

Tirsdag 12.jan. kl 14:30-16:00

1 Undervisning

Info om Midtnatta

Straumen kapell

Tirsdag 2.feb. kl 14:30-16:00

2 Undervisning

 

Straumen kapell

Tirsdag 9.feb. kl 14:30-16:00

3 Undervisning

 

Straumen kapell

13. og 14. februar

Leirdager

 

Sraumen kapell

Tirsdag 9.mars kl 14:30-16:00

4 Undervisning

 

Straumen kapell

Tirsdag 16.mars. kl. 14:30-21:00

Fasteaksjonen

 

Straumen kapell – avtalte roder

Tirsdag 13.april. kl. 14:30-16:00

5 Undervisning

 

Straumen kapell

Tirsdag 4.mai. kl 14:30-16:00

6 Undervisning

Øvelse til samtalegudstjenesten

Straumen kapell

Søndag 9.mai. kl 17:00

Samtalegudstjeneste

 

Straumen kapell

Tirsdag 25.mai. kl 15:00-18:00

Øvelse til konfirmasjon

Fotografering

Tømmervik kirke

Søndag 30.mai kl 11:00

Konfirmasjonsgudstjeneste

 

Tømmervik kirke

Søndag 29.mai kl 11:00

Konfirmasjonsgudstjeneste

 

Tømmervik kirke

 

Det kan bli endringer i oppsatt plan dersom soknepresten må i annen tjeneste. Følg med på vår nettside for forandringer. Ved kort varsel vil det bli sendt ut SMS. Undervisningen vil hovedsakelig foregå på tirsdager (14:30-16:00) i Straumen kapell. Ta med en ekstra matpakke.

Ta kontakt på 911 94 771 hvis dere har spørsmål eller ikke kan komme.

Tilbake