Kirketårnet til Straumen kapell


Begrenset bruk av kirketårnet

 

I høst ble det vedtatt at kirketårnet til Straumen kapell ikke lenger var trygt for kirketjenere eller andre å bruke på vanlig måte.

Praktisk sett betyr det at man fremdeles kan stå nederst i kirketårnet og ringe inn til gudstjenester, men man vil ikke kunne bevege seg oppover i tårnet for å kime, klemte eller slå enkelt-slag med klokka.

Kiming er de raske taktslagene når man slår med kolben rett på slag-ringen i klokka og disse brukes ved fest og høytid.

Klemting er når man slår en langsom takt med kolben mot slag-ringen i klokka og disse brukes ved sorg og lignende.

Enkelt-slag brukes etter gudstjenesten for 3x3 slag og også her må man slå kolben rett mot slag-ringen i klokka.

Slag-ringen sitter som sagt på selve klokka, og klokka henger i tredje etasje i kirketårnet. For å komme helt opp må man klatre opp to svært bratte og dårlige tretrapper som leder opp til avsatser av tre. Og det er disse avsatsene som nå er så dårlige på grunn av råte at det ikke lenger er trygt å bevege seg opp på disse.

Tilbake