Sorggruppe


Noen ganger kan det i livet være et særskilt  behov for å samtale med andre mennesker om egen situasjon. Mange har opplevd at deltagelse i sorg- og samtalegruppe kan være til stor hjelp.

 

Sorg- eller samtalegruppe kan startes i Sørreisa med kort varsel. Soknepresten vil da være gruppeleder. Svært ofte vil dette være ei selvhjelpsgruppe hvor man møter andre i samme situasjon. Ei slik gruppe vil kunne være åpen for alle uansett livssyn, men kan også ha en mer sjelesørigisk karakter baset på kristen tro. Tilbudet vil ikke koste noe for en enkelte, uten det å avsette tid.

Soknepresten kan osgå kunne være en samtalepartner for enkeltpersoner som har behov for det.

Påmelding via e-post til jan.ole.berntsen@sorreisa.kirken.no eller via tlf til 91194771 (sokneprestens mob.)

Tilbake