K-dag et samarbeid med Sørreisa omsorgsenter


K-dag, diakoni i praksis, et samarbeid med Sørreisa omsorgsenter.
Trosopplæring for 2.klassinger. 

 

Sørreisa menighet har nå to ganger arrangert K-dag for 2.klassingene i Sørreisa.

K-dag, som står for kirkedag, var planlagt arrangert på en skolefri dag der 2.klassinger skulle tilbys et opplegg i kapellet hele skoledagen. Ellers stod man med frie hender i hva slags opplegg man ønsket å lage.

I samarbeid med Sørreisa omsorgssenter har vi laget et heldagsopplegg om diakoni.

«Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Det er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet»

Dagen begynner 8:30 med samling i Straumen kapell. Der synger vi noen kjente sanger og noen litt nye, vi blir litt kjent med hverandre, lærer litt om hva diakoni er og hva vi skal gjøre denne dagen. Alle får lage en liten gave de skal ta med til omsorgssenteret før vi alle kler på oss og går til omsorgssenteret. 

På omsorgsenteret samles vi i storstua hvor vi synger sammen med beboerne og vi får høre en bibelfortelling. Til slutt spiser vi lunsj sammen og drikker formiddagskaffe og saft og koser oss med kake. 

Både barna og de eldre koser seg sammen. Og tilbakemeldingen fra begge parter er at dette er populært og alle ønsker å være med flere ganger. 

Etter dette kler vi godt på oss og går bort til lekeparken hvor vi får ut en hel masse energi før vi går tilbake til kapellet. 

I kapellet har vi en liten samling der vi snakker litt om hva vi har gjort, hva de gamle kanskje føler og hva de selv føler når vi er på omsorgssenteret på besøk. Deltakerne har som oftest mange gode betraktninger og det er morsomt å høre hva de sitter igjen med. 

Til slutt får de velge selv hva de ønsker å gjøre. Noen leker, noen spiller musikk, noen pusler og spiller spill, mens andre tegner eller perler. Kl 15:30 er dagen over og deltakerne drar hjem. 

K-dag arrangerers hvert år på skolefri tirsdag i november. 

Tilbake