Plan for konfirmant-året 22/23


Plan for konfirmantåret 22/23

Endringer kan komme

Plan for konfirmasjonsåret 2022-2023


Da vi i år også tilbyr Speiderkonfirmanter i samarbeid med Speideren i Sørreisa, så er enkelte opplegg merket med gult. Speiderkonfirmantene møter hver onsdag og deltar kun på opplegg sammen med de andre konfirmantene som er merket med gult.  

Plan for konfirmasjonsåret 2022-2023 - vårhalvåret

 

 

Vår 2023

Tidspunkt

Opplegg

Tema

Sted

Tirsdag 10.jan. kl. 14:30-16:00

 9 Undervisning

 • Skaperverket
 

Straumen kapell

Tirsdag 17.jan.
kl. 14:30-16:00

10 Undervisning

 • Synd og ansvar

 

Straumen kapell

Tirsdag 24.jan. kl. 14:30-16:00

11 Undervisning

 

Straumen kapell

Lørdag 28. jan. kl. 15:00-24:00

12 Midtnatta - konfirmantfestival

 Oppmøte Straumen kapell kl. 15.00

Straumen kapell - Barduhallen

Tirsdag 7.feb. kl. 14:30-16:00

14 Undervisning

 • De ti bud
 • Tilgivelse
 

Straumen kapell

Søndag 19. feb
Kl. 1
3-18

 

 

 

 


 

Søndag 19. feb
kl. 18 - 19

Leirdag

 

 • Nattverden v/Helen
 • Kirken og Menigheten v/Trond
 • Misjon og
  misjon v/
   Ingvild
 • Familie og
  samliv v/ Marianne

Gudstjeneste tilrettelagt for konfirmanter

Helen, Trond, Ingvild, Marianne, Nina(gudstjeneste),  Jan-Ole
 

 

Jan-Ole (liturg)

Nina (kirketjener)

Medliturger

Straumen kapell

Tirsdag 28. Feb

Kl. 15:00-16:00

 

Dåp og Den Hellige Ånd

 

Straumen kapell

Tirsdag 14.mars kl.14:30-16:00

17 Undervisning

 • Døden og livet

 

 

Tirsdag 21.mars kl.14:30-16:00

18 Undervisning

 • Kirkeåret, høytider og merkedager

 

 

 

Søndag 19.mars 13-18

 

 

Søndag 19 mars kl. 18

Leirdag

 • Forbruk og rettferd v/Marianne
 • Det kristne fellesskap v/Trond

Fastegudstjeneste med  konfirmanter

Marianne, Ingvil, Trond, Helen, Jan-Ole

 

 

 

Helen (liturg)

Brøstad kirke

Tirsdag
28. mars. kl. 14:30-21:00

Fasteaksjonen

 

Straumen kapell – avtalte roder

Tirsdag 18.april kl.14:30-16:00

19 Undervisning

 • Ulike religioner og livssyn
 • Den verdensvide kirke. Forfulgte kristne.

 

Straumen kapell

Tirsdag 25.april kl.14:30-16:00

20 Undervisning

 • WWJD – Hva ville Jesus gjort?
 • Livet med Jesus.

 

Straumen kapell

Tirsdag 9.mai kl.14:30-16:00

Øve samtalegudstjeneste

 

Straumen kapell

Søndag 14.mai kl. 18:00

Samtalegudstjeneste

 

Straumen kapell

Tirsdag 23.mai kl. 15:00-18:00

Øve til konfirmasjon

Fotografering

Tømmervik kirke

Lørdag 27.mai kl. 11:00

Konfirmasjonsgudstjeneste

 

Tømmervik kirke

Søndag 28.mai kl. 11:00

Konfirmasjonsgudstjeneste

 

Tømmervik kirke

 

 

 

 

Tilbake