Plan for konfirmant-året 21/22


Plan for konfirmantåret 21/22

 

Plan for konfirmasjonsåret 2021-2022


edit

 

Høst 2021

 

Tidspunkt

Opplegg

Tema

Sted

Torsdag 17. juni kl.17:00

Informasjonsmøte

Hva skjer?

Straumen kapell

Tirsdag 7. sept.

1 Oppstartssamling

 

Straumen kapell

Lørdag 11.sept. kl. 15

 

2 Pilgrimsvandring

Vandring fra Brekka til kapellet

Oppmøte i Brekka

Søndag12. sept. kl 17:00

3 Presentasjonsgudstjeneste

 

Tømmervik kirke

Tirsdag 14.sept. kl. 14:30-16:00

4 Undervisning

 • Konfirmantbibelen
 • Kristuskransen

Øve på sanger

Straumen kapell

 

 

 

 

Tirsdag 21. sept. kl. 14:30-16:00

5 Undervisning – mitt liv og bibelens fortelling

 • Bibelen

 

Straumen kapell

Tirsdag 28. sept.
kl. 14:30-16:00

6 Undervisning

 • Den lille fortellingen
 • Den store fortellingen

 

Straumen kapell

Tirsdag 12. okt
kl. 14:30-16:00

7 Undervisning

 • Hellig hus

 

 

Straumen kapell

Lørdag 16. okt
Kl. 11 – 18

 

 

 


Lørdag 16. okt.
18 - 19

8 Leirdag
Gudstjenesteverksted og  ungdomsgudstjeneste

 • Kirkeåret
 • Høytider
 • Merkedager
 • Gudstjenesten

 

Ungdomsgudstjeneste

 

Straumen kapell

 

 

 

 

Tirsdag 9.nov. kl 14:30-16:00

9 Undervisning

 • Gud vår skaper

 

Straumen kapell

Tirsdag 23.nov. kl 14:30-16:00

9 Undervisning

 • Gud vår befrier

 Øve på sanger

Straumen kapell

Tirsdag 30.nov. kl 14:30-16:00

10 Undervisning

* Dåp

Planlegge lysmesse

Straumen kapell

Søndag 5. des. kl. 18:00

11 Lysmesse

 

Tømmervik kirke

 

Vår 2022

 

Tidspunkt

Opplegg

Tema

Sted

Tirsdag 11.jan. kl 14:30-16:00

12 Undervisning

 • Nattverd

Info om Midtnatta

Straumen kapell

29. jan.
kl. 16.00 – 00.00

13 Midt-natta

Konfirmantfestival

Bardufoss

Tirsdag 8.feb. kl 14:30-16:00

14 Undervisning

 

Straumen kapell

Tirsdag 15.feb. kl 14:30-16:00

15 Undervisning

 • De ti bud

 

Straumen kapell

Lørdag 26. febr.
Kl. 11-18

 

Lørdag 26. okt.
kl. 18 - 19

16 Leirdag

 • Den hellige ånd
 • Diakoni
 • Menighet
 • Misjon
 • Bønn

Ungdomsgudstjeneste

 

Straumen kapell

Tirsdag 1.mars kl 14:30-16:00

17 Undervisning

 • Livet med Jesus

 

Straumen kapell

Tirsdag
15. mars. kl. 14:30-21:00

18 Fasteaksjonen

 

Straumen kapell – avtalte roder

Søndag 27. mars, kl. 18

19 Fastegudstjeneste med konfirmanter

 

Straumen kapell

Tirsdag 26.april. kl. 14:30-16:00

20 Undervisning

Synd, ansvar og skaperverket

 

Straumen kapell

Tirsdag 3.mai. kl. 14:30-16:00

21 Undervisning

Øvelse til samtalegudstjenesten

Straumen kapell

Søndag 8.mai. kl 17:00

22 Samtalegudstjeneste

 

Straumen kapell

Tirsdag 24.mai. kl. 15:00-18:00

23 Øvelse til konfirmasjon

Fotografering

Tømmervik kirke

Lørdag 28.mai kl. 11:00

Konfirmasjonsgudstjeneste

 

Tømmervik kirke

Søndag 29.mai kl. 11:00

Konfirmasjonsgudstjeneste

 

Tømmervik kirke

 

 

Tilbake