Plan for konfirmant-året 22/23


Plan for konfirmantåret 22/23

Endringer kan komme

 

Plan for konfirmasjonsåret 2022-2023


Da vi i år også tilbyr Speiderkonfirmanter i samarbeid med Speideren i Sørreisa, så er enkelte opplegg merket med gult. Speiderkonfirmantene møter hver onsdag og deltar kun på opplegg sammen med de andre konfirmantene som er merket med gult.  

Høst 2022

 

Tidspunkt

Opplegg

Tema

Sted

Torsdag 7. juni kl.18:00

Informasjonsmøte
Minikonf

Hva skjer?

Straumen kapell

Tirsdag 6. sept.

Oppstartsamling

 

Straumen kapell

Lørdag 10.sept. kl. 15

Pilgrimsvandring
 

Vandring fra Brekka til kapellet

Oppmøte i Brekka

Søndag 11.sept. kl 17

Presentasjonsgudstjeneste

 Obligatorisk

Tømmervik kirke

Tirsdag 13.sept.
 kl. 14:30-16:00

1 Undervisning

 • Gud, vår skaper
 • Gud, vår befrier

Øve på sanger

Straumen kapell

Tirsdag 27. sept.
kl. 14:30-16:00

2 Undervisning

 • Bibelen

 

Straumen kapell

Tirsdag 11. okt.
kl. 14:30-16:00

3 Undervisning

 • Bønn
 • Kristuskransen

 

Straumen kapell

Tirsdag 18. okt.
kl. 14:30-16:00

4 Undervisning

 • Jesus, hvem var han?
 • Jesus, hvem er han?

 

 

Straumen kapell

Lørdag 29. okt.
Kl. 11 – 18

 

 

 


Søndag 30.oktober kl. 18 - 19

5+6 Leirdag
Gudstjenesteverksted

 • Kirkeåret, høytider og merkedager
 • Gudstjenesten
 • Kirken
 • Det kristne fellesskap

 

Ungdomsgudstjeneste

 

Straumen kapell

Tirsdag 8.nov.
kl. 14:30-16:00

7 Undervisning

 • Skapt i Guds bilde

 

Straumen kapell

Tirsdag 22.nov.
kl. 14:30-16:00

8 Undervisning

 • Selvstendighet og tilhørighet

 Øve på sanger

Straumen kapell

Tirsdag 29.nov.
kl. 14:30-16:00

Øving til lysmesse

Planlegge lysmesse

Straumen kapell

Søndag 4. des. kl. 18:00

Lysmesse

 

Tømmervik kirke

 

Vår 2023

 

Tidspunkt

Opplegg

Tema

Sted

Tirsdag 10.jan. kl. 14:30-16:00

 9 Undervisning

 • Skaperverket
 

Straumen kapell

Tirsdag 17.jan.
kl. 14:30-16:00

10 Undervisning

 • Synd og ansvar

 

Straumen kapell

Tirsdag 24.jan. kl. 14:30-16:00

11 Undervisning

 • De ti bud

 

Straumen kapell

Tirsdag 31.jan. kl. 14:30-16:00

12 Undervisning

 • Livet med Jesus

 

Straumen kapell

Tirsdag 7.feb. kl. 14:30-16:00

13 Undervisning

 • Tilgivelse

 

Straumen kapell

Tirsdag 14.feb. kl. 14:30-16:00

14 Undervisning

 • Familie og samliv
 

Straumen kapell

Lørdag 25. feb.
Kl. 11-18

 

 

 

 

Søndag 26.okt.
kl. 18 - 19

15+16 Leirdag

 • Dåpen
 • Nattverden
 • Den hellige ånd
 • Menigheten
 • Misjon
 • Diakoni

Ungdomsgudstjeneste

 

Straumen kapell

Tirsdag 14.mars kl.14:30-16:00

17 Undervisning

 • Døden og livet

 

 

Tirsdag 21.mars kl.14:30-16:00

18 Undervisning

 • Forbruk og rettferd

 

 

Søndag 26. mars kl. 18

Fastegudstjeneste med konfirmanter

 

Straumen kapell

Tirsdag
28. mars. kl. 14:30-21:00

Fasteaksjonen

 

Straumen kapell – avtalte roder

Tirsdag 18.april kl.14:30-16:00

19 Undervisning

 • Ulike religioner og livssyn
 • Den verdensvide kirke. Forfulgte kristne.

 

 

Tirsdag 25.april kl.14:30-16:00

20 Undervisning

 • WWJD – Hva ville Jesus gjort?
 • Livet med Jesus.

 

 

Tirsdag 9.mai kl.14:30-16:00

Øve samtalegudstjeneste

 

 

Søndag 14.mai kl. 17:00

Samtalegudstjeneste

 

Straumen kapell

Tirsdag 23.mai kl. 15:00-18:00

Øve til konfirmasjon

Fotografering

Tømmervik kirke

Lørdag 27.mai kl. 11:00

Konfirmasjonsgudstjeneste

 

Tømmervik kirke

Søndag 28.mai kl. 11:00

Konfirmasjonsgudstjeneste

 

Tømmervik kirke

 

 

 

Tilbake