Innholdet i Konfirmanttiden


Hva skjer i konfirmanttiden?

INNHOLDET I KONFIRMANTTIDEN

I Sørreisa menighet har vi bare ett opplegg som alle følger.

Det er samlinger etter skoletid fra 14:30-16:00 på tirsdager i Straumen kapell. Det
kan legges til rette for at de som er avhengig av buss skal rekke den ved avslutningen, men vi håper at dere kan legge til rette for at vi kan avslutte på en fin måte uten stress ved å ordne alternativ skyss.

Det blir ca 20 samlinger, 10 på høsten og 10 på våren. Datoer for disse vil bli lagt ut på vår nettside, men første samling er 5.september.

På samlingene vil vi bruke Konfirmantbibelens opplegg med tema som Hellig hus (kirken og gudstjenesten), Hellig ord (Gud, Bibelen, bønnen og Jesus), Hellig handling (dåp og nattverd), Hellig liv (budene, WWJD, livet med Jesus, familie og samliv, døden og livet), og Hellig samfunn (Den hellige ånd, menigheten, misjon og diakoni).

Det vil også være dagsleirer/temasamlinger i Straumen kapell.

Alle må også delta på:
-
Pilgrimsvandring—lørdag 9. september kl 15 oppmøte i Brekka. Husk gode sko og uteklær. Foreldre/foresatte er spesielt invitert til å delta.
- Gudstjenester— Presentasjonsgudstjeneste, Lysmesse, Ung Messe,
Samtalegudstjenester.
- Fasteaksjonen— Kirkens Nødhjelps fasteaksjon finner sted i fastetiden og
konfirmantene er bøssebærere—vi trenger foreldre/foresatte som kan kjøre.
- Midnatta— Usikker på når, hvor og om det blir arrangert, men mer informasjon vil komme.

 

GUDSTJENESTER

Alle konfirmantene skal være med på åtte gudstjenester medregnet presentasjon og konfirmasjon. Noen av disse er obligatoriske, mens andre kan de selv velge.

De obligatoriske er:
1. Presentasjonsgudstjenesten Søndag 10. september kl 11 i Tømmervik kirke
for alle konfirmantene med familie.

2. En gudstjeneste i løpet av året der hver konfirmant har en oppgave sammen med
kirketjener, kirkemusiker, menighetspedagog eller prest.

3 og 4. Ung Messe Søndag 29.oktober kl 18 i Straumen kapell. Og en på våren (dato kommer nærmere jul). Vi ønsker at hele familien kommer og deltar.

5. Lysmesse 2.søndag i advent 10.desember kl 18 i Tømmervik kirke for hele familien.

6. Samtalegudstjenesten Søndag 12.mai kl 18 i Straumen kapell for hele familien.

7. Konfirmasjonsgudstjenestene lørdag 25.mai og søndag 26.mai kl 11.

Da er det en valgfri gudstjeneste, men vi håper og ønsker at de deltar på flere sammen med familien.

 

Tilbake