Konfirmantplan Dyrøy høsten 2023


Undervisningen er lagt til Brøstad kirke etter skoletid ca. annenhver torsdag, fra klokka 14:45 til 17:00.

Vi starter alltid med et lite måltid.
En del av opplegget i høst er samarbeidsoppgaver som skjer utendørs.
Konfirmantene må ha fottøy og varme klær som tåler litt røff bruk. Foreldrene må organisere henting kl. 17 for sine konfirmanter, gjerne samkjøring. Konfirmantavgift kr.1000 betales til Dyrøy menighet kontonr: 4776.10.62820.Beløpet kan innbetales i to deler, før og etter jul.

NB endring i planen: Det blir ikke undervisning den 12., men den 19. okt.


14.september
kl 14:45-17:00
Sted: Brøstad kirke
Innhold: Konf. undervisning
Ha med uteklær


28.september
kl 14:45-17:00
Sted: Brøstad kirke
Innhold: Konf. undervisning
Ha med uteklær


19.oktober
kl 14:45-17:00
Sted: Brøstad kirke
Innhold: Konf. undervisning
Ha med uteklær


26.oktober
kl 14:45-17:00
Sted: Brøstad kirke
Innhold: Konf. undervisning
Ha med uteklær


05.november
kl 11:00
Sted: Brøstad kirke
Innhold: Konf.presentasjon

    
09.november
kl 14:45-17:00
Sted: Brøstad kirke
Innhold: Konf. undervisning
Ha med uteklær


23.november
kl 14:45-17:00
Sted: Brøstad kirke
Innhold: Konf. undervisning
    

03.desember
kl 17:00
Sted: Brøstad kirke
Innhold: Lysmesse

    
07.desember  
kl 18:00
Sted: Oppmøte v. Nordavindshagen    
Innhold: Mørketidsgudstjeneste
Utendørs v.omsorgssenteret


Merk: Presentasjonsgudstjenesten er satt til 5. november i Brøstad kirke.

Noen viktige arrangement i vårsemesteret:

Lørdag 27. januar kl. 16.00 – 24.00   Midnatta konfirmantfestival sammen med konfirmanter fra Senja prosti.  Barduhallen Setermoen.

Uke 11 (11. – 17. mars) Solidaritetsaksjon for Kirkens nødhjelp. Fasteaksjonen. Konfirmantene går med bøsser og foresatte er sjåfører.

Samtalegudstjeneste: dato er ikke spikret. Den blir sannsynligvis i april.

2. juni: Konfirmasjon i Dyrøy kirke kl. 11.00

 

  Dyrøy sokn, ved sokneprest Turid Ekeland.  Mob.90636376

 

 

Tilbake