MILK - minilederkurs


Bli med i MILK du også!
Påmeldingslink her

 

Ønsker du å gjøre noe betydningsfullt?
Vær med og utvikle trosopplæringen i din menighet.
Velkommen som MILK’er i Dyrøy og Sørreisa menighet!

Når konfirmanttiden er over føles det mange ganger som om man står helt alene i det å ha en tro. Hvor går veien videre? Hvem kan følge meg på den veien og støtte meg? Hvor kan jeg lære mer om meg selv og om Jesus? Er jeg en leder? Kan jeg lede andre og lære dem om Jesus? Hva skjer egentlig i min menighet? Hva kan jeg bidra med i min menighet?


En tid for å lære mer om Gud, deg selv og om andre mennesker.
En tid for å lære mer om Menigheten din og hva som skjer der.

Hva er MILK?
MILK står for MiniLederKurs.

Hva er en minileder?
En minileder hjelper sokneprest og menighetspedagogen på aktiviteter for barn og unge i menigheten. Minilederne kan få ansvar for lek og moro, holde ro og orden, være tilstede som forbilder for de som er yngre og etter hvert også holde andakter og hjelpe til under gudstjenester.

Hva slags aktiviteter kan en være minileder på?
Vi trenger miniledere i Sørreisa på følgende aktiviteter: Kirkens bursdagsfest for 3 åringer, K-dag for 2.klassinger, Tårnagenter for 3.klassinger, Lys Våken for 6.klassinger, Kode B for 7.klassinger, Midtnatta og konfirmantleir.
Vi trenger miniledere i Dyrøy på følgende aktiviteter: Undringsstund i kirka for 2 og 3 åringer, Kirkerottene for 5 åringene, Misjonsdag for 5-7 åringer, Tårnagenter for 3.klassinger, Lys våken for 6.klassinger, Pilgrimsvandring for 7.klassinger, Juniorkonfirmasjon for 8.klassinger, Midtnatta og konfirmantleir

Koster det noe å være med?
Ja, kurset koster 500 kr, men du får mye for pengene.

Hva vil dere lære på kurset?
Kurset har 8 kurskvelder med ett tema for hver gang:
• Vær deg selv!
• Stå opp for andre!
• Mange slags ledere!
• Ungt ansvar, voksent nærvær!
• Makt, kropp og grenser!
• Leder på leir!
• Andaktskurs!
• Gudstjenesten og ledelse!
Mer om hvordan MILK er organisert på kan du lese på menighetens nettsider: www.sorreisa.kirken.no/trosopplaring

Leir
Ved siden av det som skjer av samlinger og gudstjenester i Dyrøy og Sørreisa menighet, reiser vi også på weekend eller leir. Vi ønsker å gi deg gode opplevelser sammen med venner og ledere. Mer informasjon finner du på hjemmesiden.

Jeg er litt usikker på om jeg passer som leder?
Du er velkommen til å delta på MILK samlingene og på aktiviteter. Det er nemlig mange oppgaver å velge mellom for alle på de forskjellige aktivitetene og hvis du ikke føler at du kan lede en andakt så gjør du noe annet.

Slik melder du deg på MILK:
Gå inn på www.sorreisa.kirken.no/trosopplaring og fyll ut skjema for innskriving under fanen. Dersom du ikke er sikker på alt som skal fylles inn, skriv det du vet og send inn, så ordner vi det som mangler senere. Har du særskilte behov, ta kontakt i god tid, så legger vi til rette for at du kan være med like vel.
Påmelding på nett fra 1.juni 2020
Frist for å melde seg på er 1. september 2020

Det blir en kurskveld i måneden på ca 2,5 timer, med matservering. I tillegg blir det mulighet for praksis gjennom å være minileder på aktiviteter gjennom hele året.
Menighetene ønsker at MILK skal være med på å utvikle kirkens nye ledere. En ny generasjon som finner glede i å gjøre noe for fellesskapet i menighetene rundt om i Norge og som kanskje finner at dette er den arbeidsplassen de passer inn i. Velkommen som MILK’ER!

Av menighetens ansatte kan dere forvente:
• Vi bryr oss om dere som mennesker.
• Vi gjør vårt beste for at tiden som MILK’er skal være lærerik og minneverdig.
• Vi sammen med dere lager god undervisning og flotte aktiviteter.
• Vi sender ut informasjon i god tid og holder web-sidene kontinuerlig oppdaterte.
• Vi svarer på e-post og telefon.

Av MILK’erne forventes det at:
• Du deltar på all undervisning og alle aktiviteter.
• Du møter presis til kurskvelder og aktiviteter.
• Du gir beskjed når du er forhindret fra å komme.
• At du ordner med politiattest når det trengs.

MILK ansvarlig:
Menighetspedagog i Sørreisa
Marianne Aanderbakk
marianne.aanderbakk@sorreisa.kirken.no
918 67 585

Tilbake