Oppfølging og opplæring


Når barnet er døpt er det fullverdig medlem av Den norske kirke. Og menigheten har tatt på seg et ansvar for å lære barnet om den kristne troen og gjøre det kjent med tradisjoner og høytider.

 

Mer informasjon om trosopplæring i Sørreisa og Dyrøy finner du ved å trykke på fanen for Barn og Ungdom.

Kontaktperson for trosopplæring i Sørreisa er menighetspedagog Marianne Aanderbakk.

Kontakt menighetskontoret i Dyrøy ved spørsmål angående trosopplæring i Dyrøy. 

Tilbake