Bryllup - vigsel i kirken


Velkommen til vielse i kirkene i Dyrøy og Sørreisa.

 

I Sørreisa er det mulig å få vielse i følgende kirker.

  • Sørreisa kirke, Tømmervik
  • Straumen kapell
  • Skøelv kapell

I Dyrøy er det mulig å få vielse i følgende kirker:

  • Brøstad kirke
  • Dyrøy kirke

Alle kirkene har sine særegne stilarter og er bygget i forskjellige tidsepoker. Derfor kan kirkene hver på sin måte by på flotte omgivelser for en vigsel. Som medlem av Den norske kirke, og som tilhørende i en av våre menigheter, vil det da være naturlig å velge en kirke i menigheten man bor.

Hvis en eller begge er bosatt i Dyrøy eller Sørreisa kommune koster det ingen ting for vigsel i våre kirker. Brudepar som ikke bor i Dyrøy eller Sørreisa kommune blir fakturert kr 3.000 for å dekke noen av kirkens utgifter i forbindelse med vigselen.
Ta kontakt med kirkekontoret  på telefon for å gjøre avtale om tid og sted for vigselen, send oss en e-post, eller kom innom kirkekontoret - se informasjon i bunntekst på denne siden.

Det er folkeregisteret som har ansvaret for å foreta prøving av ekteskapsvilkårene. Når prøving er foretatt utstedes det en prøvingsattest. Folkeregisteret kan sende prøvingsattesten til den som skal vie paret, eller man kan få den tilsendt til seg selv for så å videresende den til vigselmannen.Ta høyde for 2-3 ukers behandlingstid hos folkeregisteret. Attesten har 4 mndrs gyldighet.Etter vigselen vil brudeparet få en bekreftet kopi av prøvingsattesten som utgjør midlertidig vigselsattest. Folkeregisteret  vil utstede endelig vigselsattest når de har mottatt melding om vigselen fra oss.

 

Vigelspapirer kan fås fra Folkeregisteret, tlf. 800 80 000. Ferdig utfylte papirer sendes tilbake til Folkeregisteret senest 4 uker før vigselen finner sted.

Følgende SKJEMA skal fylles ut og sendes samlet til folkeregisteret:

1.  Erklæring fra brudefolkene. Brudefolkene fyller ut hvert sitt skjema.
2.  Forlovererklæring.Brudefolkene velger seg hver sin forlover som fyller ut hver sin forlovererklæring. Forloverne må være fylt 18 år.
3.  Endring av navn. Dersom brudefolkene ønsker å endre navn etter vigselen, må skjemaet "Melding om endring av navn" sendes inn.Brudefolkene kan sende inn skjemaet sammen med egenerklæringene mv. Brudefolkene får da utstedt vigselsattest påført nytt navn etter vigselen.
4.  Eventuelle vedlegg.I en del tilfeller vil det være behov for å legge ved andre skjema og vedlegg. F.eks.: Det skal legges frem bevis for at tidligere ekteskap er opphørt samt opplysninger om skifte.Det skal legges frem tilfredsstillende bevis for riktig navn og alder (f.eks. pass), ekteskapsattest samt dokumentasjon som viser at utenlandsk statsborger har lovlig opphold i riket.

På hjemmesida til Den norske kirke finner du mer utfyllende informasjon, og under Viktige skjema kan de fleste skjema du trenger lastes ned. 

NB!  Det er du som er ansvarlig for at nødvendige skjema blir sendt folkeregisteret, og at vi får tilsendt prøvingsattesten i god tid før vigselen.
Du må selv kontakte folkeregisteret for å få tilsendt nødvendige skjema, eller laste skjemaene ned fra nettet. Du kan også kontakte oss og be om at vi sender skjemaene til deg.
Les mer her.

Bekreftelse på datoen og klokkeslett gis i mars/april, hvis vielsen skal finne sted på sommeren.

Tilbake