Menighetsrådet Dyrøy


Dyrøy menighetsråd 2020-2023.

 

Faste medlemmer:

Anne Synøve Larsen, Leder
Astrid Østrem Skoglund, Nestleder
Ove Martin Gamst,
Ellen Mikalsen Hals,
Robert Chruickshank og 
Steivor Anne Jensen.

Varamedlemmer:

Gøril Annie Olsen,
Per Inge Rask Krogh,
Hans-Ole Sæbbe Haraldsvik,
Gøril Lilleng og
Anne Grete Bergheim.

 

Klikk her for å lese valgresultater for Dyrøy sokn publisert på nettsiden til den norske kirke.

Tilbake