Kontaktinformasjon


Dyrøy menighet

Adresse:
Postboks 23, 9316  BRØSTADBOTN

Besøksadresse: Fossmoveien 9 - se kart

Telefon: 913 67 654
Epost : 
sekretaer@dyroymenighet.no
Åpent mandag og onsdag 09.00 – 15.00

Sokneprest

Turid Ekeland

Send e-post

Kirketjener

Ove Martin Gamst

970 49 521

Kirkeverge

Anne Lise Skadal

938 46 719

Send e-post

Sekretær

Andre Rune Sætherskar

913 67 654

Send e-post

Kontaktinformasjon


Sørreisa menighet

Adresse:
Kapellveien 26
9310  SØRREISA se kart
Telefon: 905 42 231
Epost: post@sorreisa.kirken.no

 

Menighetspedagog/trosopplærer

Marianne Bodin Aanderbakk

Send e-post

Sokneprest

Thor-Arne Ervik

92110352

Send e-post

Organist

Ingvild Mathisen Moldsvor

922 09 257

Send e-post

Menighetssekretær

Svenn Magne Olufsen

90542231

Send e-post

Kirkeverge

Anne Lise Skadal

938 46 719

Send e-post